Elservice

Alt Text

SERVICEARBETEN EL

Vi vänder oss till privatpersoner, företag och föreningar och åtar oss alla typer av servicearbeten.
Till exempel ny- eller omdragning av el, nya eller byte av vägguttag och strömställare, byte eller utökning av el-centraler. Komplettering med jordfelsbrytare. Vi installerar även belysning på din altan, balkong eller garageuppfart.

Vi är registrerade hos elsäkerhetsverket

Kontrollera elföretag