Fastighetsservice

Alt Text

FASTIGHETSSERVICE FÖR BRF & FÖRETAG

Fastighetsservice är viktigt för att underhålla och hantera fastigheter. Genom att välja en kompetent fastighetsserviceleverantör kan fastighetsägare spara tid och pengar, öka fastigheternas värde och öka hyresgästnöjdheten. Fastighetsservice omfattar olika typer av tjänster, som städning, underhåll, reparationer, trädgårdsskötsel och säkerhet.

Fördelarna med att använda sig av fastighetsservice är tidsbesparingar och kostnadsbesparingar, förbättrad fastighetsvärde och ökad hyresgästnöjdhet.

Alt Text

Fastighetsservice

Som fastighetsservice räknas tillsyn, drift och underhåll av fastighetens inre och yttre. Det kan med andra ord handla om allt från fönstertvätt och skalskyddskontroll till gräsklippning och snöröjning, beroende på vilka behov som finns i din fastighet.

Image

Fastigehtsskötsel bevarar fastighetens värde

Service av fastigheter innebär att bostadsrättsföreningar erbjuds rondering och löpande tillsyn av funktioner med avsikt att rapportera och omhänderta eventuella fel och brister. Fastighetsservice kan omfatta många olika områden och vad som ska ingå i avtalet utgår helt från föreningens behov och önskemål. Fastighetsservice kan handla om sådant som dokumentation och rapportering. Alltså inte bara det vi kallar för fastighetsskötsel som syftar på mer specifika aktiviteter, oftast i själva fastigheten. Fastighetsskötsel är med andra ord en av flera delar som ingår i fastighetsservice.

Image

Fastighetsservice - vad kan vi hjälpa er med?

Säsongsbetonade arbeten som till exempel tak- och snöskottning, markskötsel eller trädgårdsskötsel ligger utanför det som omfattas av normal fastighetsservice. Men vi på StarClean kan självklart leverera dessa tjänster om så önskas.

Utöver tillsyn, skötsel, jour och felanmälan kan vi hjälpa till med i stort sett allt inom fastighetsservice. Vi har ett stort kontaktnät med underentreprenörer. Det innebär att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser inom bland annat bygg och el.

Image

Gränsdragningslista– tryggt & säkert

Ansvarsfördelningen mellan fastighetsskötaren och bostadsrättsföreningen regleras i en gränsdragningslista. Här beskrivs avtalets innehåll, intervall och ersättning. Med en gränsdragningslista blir det tydligt vad som ingår i avtalet och hur ofta olika moment som ingår i fastighetsservice ska utföras.

Exempel på innehållet i en gränsdragningslista

  • Tillsyn och skötsel av allmänna utrymmen

  • Avläsning av mätare, byte av ljuskällor

  • Funktionskontroll av värmecentral

  • Smörjning av lås och gångjärn

  • Hantering av felanmälningar och jourärenden

  • Rapportering av eventuella fel och brister

Image

Fastighetsservice pris från– 450 kr i timmen

Alla bostadsrättsföreningar varierar i storlek, våningar och i antalet medlemmar. Därför behöver vi snäppet mer information från er för att kunna ge ett exakt pris för fastighetsservice. Vår ambition är att erbjuda Stockholms mest prisvärda fastighetsservicen där kvalité står i fokus.

Upplägget för är enkelt. Vi ronderar er fastighet varje månad. Tidsåtgången per rondering kan variera beroende på om det krävs akuta åtgärder. Timpriset är alltid 450 kronor exklusive moms och det är ingen bindningstid. Kom igång genom att fylla i vårt formulär så kontaktar vi er för att boka in tid för första genomgången!